Robotika

Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje a konstrukce technologických celků a jednoúčelových strojů od prvotního návrhu technologického procesu přes detailní rozpracování, až po konečný návrh a realizaci kompletní dodávky.

Naším zaměřením je automatizace průmyslové výroby za pomocí průmyslových robotu (Denso, ABB, Fanuc).  Máme zkušenosti s implementací robotů do montážních linek nebo samostatně stojících zařízení.